Aktuellt

Vi öppnar till Påsk: 

 Fre-Sö 7-9.4. kl. 12:00-21:00

 

Vårens Öppethållningstider:

Fre & Lö 12:00-21:00

Sö 12:00-17:00